Hakkında

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Misyon ve Vizyon

 

Bir Farkımız da Yörüngemiz

MİSYON

Yapı Merkezi, evrensel boyutlu projeler gerçekleştirir. Tüm faaliyetlerinde; Türkiye’nin kalkınmasını, dünya uygarlığının gelişmesini, müşterilerinin, çalışanlarının, ortaklarının memnuniyetini ve şirket değerlerini en ön planda gözetir.

Yapı Merkezi başladığı her projeyi bitirme azmi gösteren, açık, saydam, bilgi işleyerek karar veren, yenilikçi, estetik tutum sergileyen ve faaliyet gösterdiği sektörlere öncülük eden bir şirketler grubudur. Faaliyet gösterdiği ülkelerin ve sektörlerin tarihine, geleneklerine, örf ve âdetlerine, kanunlarına ve doğaya saygılıdır, duyarlıdır.

Yapı Merkezi, rekabetçi olmak, risklerini daha iyi yönetebilmek, ürün ve hizmetlerini söz verilen kalitede, zamanında ve öngörülen bütçe içerisinde sunmak üzere; insan kaynaklarına, bilgi ve teknolojiye, yeni yönetim sistemlerine sürekli yatırım yapar, gelişimini bu yönteme dayandırır.

VİZYON

Yapı Merkezi yaptığı her işte güvenilirdir, sözünü tutar, işini iyi yapar ve itibarını sürekli yükseltir.

Yapı Merkezi ilkesel ve kurumsal değerlere uygun bir yapıda faaliyetlerini sürdürme sorumluluğunda olduğunun bilincindedir.

Yapı Merkezi şirketlerinin her birimi dünya çapında saygınlığı olan bir şirket olma hedefine uygun olarak çalıştığının farkındadır ve bu hedeflerine ulaşır.

Yapı Merkezi şirketleri, aldıkları işleri ve tüm faaliyetlerini net artı değer üretecek ve fark yaratacak şekilde gerçekleştirir.

İLETİŞİM

Yapı Merkezi Genel Merkez
Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar 34676 İstanbul Türkiye

T: +90 216 321 90 00
F: +90 216 321 90 13

E: yminfo@ym.com.tr
İK: insan.kaynaklari@ym.com.tr
© 2018 Yapı Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.