RESTORASYON

Tarihe Saygı

“Restorasyon” tarihe saygı ile başlar.

Restorasyon, eski uygarlıkların ürünlerini korumak, onarmak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara iletmek amacına yönelik özel bir tasarım ve uygulama eylemidir.

Tarihi yapılar “insan”la yaşar, çünkü unutmamak gerekir ki “içinde insan nefesi olmayan yapılar er geç yıkılıp yok olmaya mahkumdur”. Bu inanç doğrultusunda Yapı Merkezi, Galata Kulesi restorasyonu ile kurulduğu 1965’ten bugüne, onlarca takviye-onarım ve restorasyon projesinin gerçekleşmesinde görev almıştır. Bunlardan Cezayir, Bastion 23, Selanik Atatürk Evi, Mostar Köprüsü ve Sudan Türk Türbeleri restorasyonları yurtdışında, diğerleri yurtiçinde gerçekleştirilmiştir. Yapı Merkezi ayrıca Restorasyon, Türk Yapı Sanatı ve Mimar Sinan’ın eserleri konusunda yaptığı çalışmaları, çeşitli yurtiçi ve yurtdışı seminer ve sempozyumlarda yayınlayarak konuyla ilgilenenlerin bilgisine sunmuştur.

Yapı Merkezi, gerçekleştirdiği restorasyonlarda; uluslararası bildirgelerde yer alan kurallara uygun olarak, yeni teknolojilerin restorasyona uyarlanmasına özen göstermiştir. Diğer bir deyişle; yapının özgün mimari karakterine sadık kalarak, taşıyıcı sisteminin hesap ve detaylarında güncel teknolojileri kullanmış, yapının ömrünü uzatıcı ve deprem direncini arttırıcı özel çözümler geliştirmiş ve uygulamıştır.     BROŞÜR