SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Yalnız Çağımıza ve Toplumumuza Sorumluyuz

BİLİM MERKEZİ VAKFI - BİMEV
Bilimle El Ele, Bilgi İşleyen Yeni Bir Türkiye...

www.bilimmerkezi.org.tr

BiMEV’in vizyonu, toplumumuzun temel ve sosyal bilimlere, gelişen teknolojilere ve Türk ekonomisinin lokomotif endüstrilerine olan ilgisini artırarak; her yaş grubunun -özellikle genç nüfusun- bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, toplumumuzun “bilgi toplumu”na dönüşmesine ve ulusal ekonomimizin güçlenmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

 

IRMAK OKULLARI-NİTELİKLİ EĞİTİM KURUMLARI
Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Bir Nesil...

www.irmak.k12.tr

Irmak Okulları’nın eğitim felsefesi; yetenek ve sorumluluklarının farkında, üretken, iletişime açık, sorun çözen, yaratıcı, özgür ve bilimsel düşünebilen, kaliteli ve mutlu insanlar yetiştirmektir.

Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Gençlik Kültür Hizmet Vakfı tarafından 1994 yılında kurulmuştur.


ULUSLARARASI KRİZ GRUBU-ICG
İnsan Eli ile Yaratılan Krizlerin Önlenmesinde Yeni Bir Tekno-Politik Yaklaşım...

ICG; özerk, çokuluslu bir organizasyon olarak, uluslararası topluluğun krizleri önlemesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

ICG’nin vizyonu; insanoğlunun sebebiyet verdiği krizleri anlamak, onların zararlarından insanlığı korumak amacıyla uluslararası mekanizmaların işlerliğinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

ICG’nin Yapı Merkezi sponsorluğunda çıkardığı Barış Karikatürleri kitabı: "FOR PEACE/BARIŞ İÇİN"