FREYSAŞ

Ardgermede Dünya Kalitesi

Freysaş-Freyssinet Yapı Sistemleri Sanayi A.Ş., yabancı sermayeli bir Türk şirketi olarak; Freyssinet International  ile Yapı Merkezi Grubu'nun eşit orandaki katılımları ile 1988 yılında kurulmuştur.

Modern inşaat teknolojilerinin pratik uygulamaları ve ardgerme teknikleri alanında lider konumunda olan Freyssinet Grubu, halen 46 ülkede şirketleri, ortaklıkları veya temsilcilikleri aracılığıyla faaliyet göstermekte; patentli ürün ve teknikleriyle, bilgi ve deneyimiyle dünya çapında prestij projelerinde görev almaktadır. Türk ortağı Yapı Merkezi Grubu ise farklı şirketleri ile inşaat sektörünün her alanında en iyiler arasında yer alırken, raylı ulaşım sistemleri sektöründe her yıl dünyanın en büyük 5 şirketi arasına girmektedir.

Ortaklarının bu bilgi ve birikimlerinden aldığı destekle modern köprü inşaat ve onarım yöntemlerinde uzmanlaşmış olan Freysaş, ülke içinde bu çağdaş ve ekonomik tekniklerin yaygın kullanımını sağlamaya çalışmaktadır.

Ardgerme ve öngerme teknolojisi; mükemmelliği hedefleyen kalite anlayışıyla, ileri bilgi, özenli ve hassas işçilik isteyen bir alandır. Freysaş, yurtiçi ve yurtdışı projelerde eğiterek deneyim kazandırdığı kadrosuyla, Türkiye'de yerleşik tek kuruluş olarak yatırımcılarımızın ve inşaat sektörümüzün hizmetindedir. İşlevselliğin yanında estetiğin de köprü mimarisinde ön plana çıkmasıyla son 20 yıldır dünya genelinde büyük gelişme gösteren eğik kablolu köprülerin Türkiye'ye gelişini çabuklaştırabilmek için Freysaş 1997 yılında İzmir'de bir yaya üstgeçidinin bu yöntemle kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Freysaş'ın diğer bir uzmanlık alanı ise binalarda ardgerme uygulamalarıdır. Bunlar; ardgermeli, kirişsiz döşemeler, kirişler, makas sistemleri ve temellerdir. Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Otoparkının toplam 140.000 m²'lik döşemelerinin ardgerme işini tamamen kendi personeli ve makine parkıyla gerçekleştiren Freysaş, Türkiye'de sektörünün rakipsiz lideridir. 

Freysaş, tarihi eserlerin ve yaşlı binaların taşıyıcı sistemlerini de ardgerme teknolojisi ve ürün yelpazesindeki diğer teknolojiler ile güçlendirmekte ve takviye etmektedir. Zemin ve kaya ankrajları, köprü genleşme derzleri, elastomer ve kayıcı mesnetler ve titreşim sönümleyici elemanlar, Freysaş'ın faaliyet alanlarından bazılarıdır.

Freysaş, Türkiye'nin ardgerme konusundaki tek uzman taşeronu, inşaat yöntemleri ve ekipman temini konularında danışmanı ve takviye-onarım projelerinin ana yüklenicisidir.

Freysaş, ISO9001-2000 belgesine sahiptir.


FREYSAŞ-FREYSSINET YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ A. Ş. 

Acıbadem Mah. Sokullu Sok. Ziyaeddin Efendi Konağı No: 12

Acıbadem 34718 Kadıköy/İstanbul, Türkiye

T: +90 (216) 349 87 75    F: +90 (216) 349 63 75

www.freysas.com.tr