Uzmanlık Alanları

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Ar-Ge

 

Yapıda Bilim

1991’de kurulan Ar-Ge bölümü, Yapı Merkezi’nin temel ilkelerinden biri olan “ileri teknolojiyi kullanmak ve geliştirmek gücümüzdür” ilkesi doğrultusunda faaliyet gösterir. Belli başlı çalışma konuları aşağıda kısaca sıralanmıştır:

 

İleri Beton Teknolojisi kapsamında Yapı Merkezi Prefabrikasyon ile birlikte yeni ürün ve malzemeler geliştirme kapsamında deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda sonuçlanan bazı araştırma projeleri;

- Normal beton agregası (8mm) ile 240MPa (2400kgf/cm²) dayanımında beton üretimi; 

- 300MPa (3000kgf/cm²) dayanımında reaktif pudra beton üretimi;

- Hafif beton üretimi;

- 120MPa’dan büyük dayanımlar için karışım tasarımının rasyonelleştirilmesi;

- Betonun “olgunluk” parametrelerinden uzun süreli dayanımlarının kestirimi ve Şişli Plaza inşaatında uygulanması;

- “Sürdürülebilir kalkınma kavramı projesi” çerçevesinde, “geri kazanılmış agrega” kullanımı ile çevre dostu beton üretimleri;

- Yerinde beton dayanımına yönelik olarak Yapı Merkezi şantiyelerinde ölçülen yüzey sertlik ve ultrasonik hız okumalarına dayandırılan “dayanım kestirim modelleri”nin geliştirilmesi; mineral katkılı (uçucu kül, yüksek fırın curufu) betonların uygulama alanlarının genişletilmesi;

- Yeni malzeme geliştirme halinde çimentonun ince kalsit tozu ile ikame edilme araştırma projesi; yeni ürün geliştirme bazında “yarı saydam beton” üretimi.

 

Deprem Mühendisliği kapsamında Yapı Merkezi’nin kuruluşundan bu yana geliştirilerek devam eden araştırma, çalışma ve etkinliklerde sonuçlanan konular şunlardır: Aktif fay sistemlerin sismoteknik yapıları; aletsel dönemde depremlerin yol açtığı manevi/maddi kayıpların envanterlerinin çıkartılması; kuvvetli yer hareketlerine ait (ivme, hız, etkin süre, deprem şiddeti, Arias) parametrelerin incelenmesi; sıvılaşma analiz yöntemleri; tunel/galerilerin sismik analizi.

 

Tünel Teknolojileri kapsamında sonuçlanan kimi araştırma projelerinden şunlar örneklenebilir: Püskürtme betonun kalite kontrolü, çelik lifle güçlendirilen püskürtme beton uygulama alanlarının geliştirilmesi; yerüstü çökme/deformasyonların ölçülmesi, bina hasarları açısında değerlendirilmesi ve yeni kestirim modellerinin geliştirilmesi; büyük çaplı (D≥10m) tünel açma makinelerinin çalışma karakteristik değerleri ile kaya kütle/zemin büyüklüklerinin ilişkilendirilmesi ve performans kestirim modellerin geliştirilmesi; kesici disk tüketimlerinin kaya/zemin parametreleriyle ilişkilendirilmesi; tünel en kesitini genişletme teknolojileri.

 

Yapı Rehabilitasyon projeleri kapsamında sonuçlanan araştırma raporlarının bazıları: Mimar Sinan’ın en sık kullandığı “küfeki taşı”nın fiziksel/mekanik ve olgunluk büyüklüklerinin belirlenmesi; küfe taşının zaman içinde “dayanıklılık” ölçütlerinin yerinde araştırılması, yapı Merkezi’nin restorasyon çalışmalarında kullandığı tüm kaya birimlerinin fizksel/mekanik büyüklüklerinin saptanması.

 

Yeni Deneysel Aletlerin Geliştirilmesi kapsamında çeşitli deneysel aletler üretilmiş ve bunlar Yapı Merkezi şantiyelerinde fiilen uygulanmıştır. Örnekler: Küfeki taşının çekme dayanımı için “çift etkili yumruk test aleti”; beton dayanımının yerinde izlenmesi için “nokta yük deney aleti”; beton blok duvarların hacimsel hava içeriklerinin ve su geçirimsizliklerinin tayini için “hacimsel hava ölçer” ve “yağmur geçirimsizlik deney düzeneği”.

 

Yeni Ürünlerin Patenti “Yarı saydam beton” konusu sonuçlanmış ve ürünün patenti 2010 yılında alınmıştır.

 

Yapı Merkezi 1965 yılından beri ürettiği tüm mühendislik bilgilerini, geliştirdiği analiz/boyutlandırma yöntemlerini ve üstlendiği projelerde edindiği deneyimlerini, ulusal/uluslararası dergilerde ve kongrelerde sunduğu bildiriler, yayınladığı kitaplar ve tartışma yazıları ile sürekli biçimde bilimsel/teknik kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu kapsamda 29 adet kitap, 350’yi aşkın makale/bildiri ve tartışma makalesi yayınlanmış; birçok teknik dergide “hakem”lik görevi üstlenilmiştir.

 

AR-GE Bölümündeki mevcut ürünlere yeni kullanım geliştirme çalışmaları:

 

AR-GE Bölümündeki yeni ürün geliştirme projeleri: (Tüm araştırma projeleri Yapı Merkezi Prefabrikasyon A. Ş. ile birlikte yürütülmüştür.)

 

Endüstriyel problemler için Ar-Ge Bölümünce yürütülen çözüm projeleri:

 

AR-GE Faaliyet Figürleri


Yayınlar 

 

Genel Çalışma Konuları

 

İleri Beton Teknolojileri ile ilgili Çalışma Konuları

 

Uluslararası Üyelikler

  • ABSE

International Association for Bridge & Structural Eng. Zürih-İsviçre

  • ACI 

American Concrete Institute, Detroit-ABD

  • PCI 

Prestressed Concrete Institute, Chicago-ABD

  • IAHS  

International Association for Housing Sciences, Miami-ABD

  • UITP

Union International of Public Transport, Brüksel-Belçika

  • APTA 

American Public Transport Association, Philadelphia-ABD

  • ASCE

American Society of Civil Engineers, Washington D.C.-ABD

  • RILEM

Reunion Internationale, Materiaux et les Constructions, Lozan-İsviçre

  • FIB  

Federation Internationale du Beton Precontrainte, Lozan-İsviçre

  • CCTBUH 

Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Bethlehem-ABD

Yapı Merkezi AR-GE Bölümü Dahili Rapor ve Yayınlar Kümülatif Toplamı (1991-2011)

1991-2011 döneminde üretilen dahili rapor, bildiri ve makalelerin yıllık ve kümülatif dağılımı
*Açıklama Notu: 1966-1991 döneminde Yapı Merkezi’nce yapılan yayın, çalışma ve rapor etkinliklerini kapsamaz.

 

Dahili Rapor (Araştırma-Proje + Çalışma) Bildiri, Makale ve Kitaplar (1991-2011)

 

Ödüller

 

Patent


Yapı Merkezi Ar-Ge Bölümü’nün Yapı Merkezi Prefabrikasyon ile birlikte deneysel çalışmalarını yürüttüğü “yarı saydam beton” ile ilgili yapılan patent başvurusu, Temmuz 2010 tarihinde kabul edilmiştir. Yapı Merkezi Holding adına kayıtlı 2008/09834 nolu IŞIK GEÇİREN FİBER OPTİK LİFLİ YARI SAYDAM BETON konulu patent TPE tarafından tescil edilerek belgeye bağlanmıştır.

AR-GE DOKÜMANLARI

(Dökümanları PDF formatında görmek için lütfen aşağıdaki ilgili başlığa tıklayınız)

AR-GE
REHABILITASYON VE RESTORASYON ARASTIRMALARI
DEPREM MÜHENDISLIGI
TÜNEL TEKNOLOJILERI
AR-GE POLITIKALARI
SEKTÖREL ÇALISMA RAPORLARI
ILERI BETON TEKNOLOJILERI
KITAPLAR

İLETİŞİM

Yapı Merkezi Genel Merkez
Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar 34676 İstanbul Türkiye

T: +90 216 321 90 00
F: +90 216 321 90 13

E: yminfo@ym.com.tr
İK: insan.kaynaklari@ym.com.tr
© 2018 Yapı Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.